Terugblik Paastour 2023

We kijken terug op een fijne concertenreeks.

We stonden stil bij Jezus’ geboorte, de wonderlijke dingen die Hij heeft gedaan, het lijden en sterven én de opstandig, het grootste wonder van allemaal.
 
“De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hen had genoemd, en toen ze Hem zagen, bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ “
Mattheus 26:16-20